Autorizatie de construire


Autorizatia de construire

Autorizatie de construire

 

Acte necesare:

1. Cerere tip (Se completeaza in numele proprietarului);

2. Actele de proprietate – prezentate in copii legalizate si incheiere de intabulare;

3. Certificatul de Urbanism si planurile anexe (copie xerox); Avizele solicitate prin certificatul de urbanism; contract pentru transportul molozului incheiat cu o societate de salubritate abilitata;

4. Documentatia tehnica – intocmita de o societate sau o persoana fizica autorizata;

 

PARTE SCRISA:

a) Evaluare pret lucrare (persoana fizica) sau deviz (persoana juridica);

b) Memorii tehnice de specialitate: arhitectura, rezistenta, instalatii – inclusiv racorduri, organizare de santier;

c) Referat de verificare – intocmit de verificator atestat M.L.P.T.L.;

d) Studiu geotehnic;

e) Documentatie cadastrala;

f) Expertiza tehnica (daca este cazul);

 

PARTE DESENATA:

Planurile complete pentru specialitati : arhitectura, rezistenta, instalatii – inclusiv racorduri, atestate Ordinul Arhitectilor din Romania; organizare de santier;

a) Proiect arhitectura – intocmit de arhitect (plan de situatie, planurile tuturor nivelelor, plan invelitoare – sectiuni, fatade, desfasurare stradala (optional);

b) Proiect de rezistenta – intocmit de inginer (plan fundatii, detalii fundatii, alte planuri vizate cu stampila intocmitorului, verificatorului si expertului tehnic);

5. Dovada achitarii taxei pentru emiterea autorizatiei de construire;

6. Dovada achitarii taxei de timbru de arhitectura;

 

Lasă un comentariu