Bouwvergunning


Autorizatia de construire

Bouwvergunning

 

Vereiste documenten:

1. Aanvraagformulier (in naam van de eigenaar te vullen); 2. Handelingen van onroerend goed – gepresenteerd kopieën en sluiten van de inschrijving; 3. Certificaat van Stedenbouw en plannen bijlagen (fotokopie); Adviezen van het certificaat van stedenbouw gevraagd; contract voor het vervoer puin werd afgesloten met een sanitaire bedrijf gemachtigd; 4. De technische documentatie – opgesteld door een bedrijf of een bevoegd persoon; Het schriftelijk gedeelte: a) Evaluatie prijs het werk (individueel) of schatting (rechtspersoon); b) De technische specialiteit: architectuur, weerstand apparatuur – inclusief koppelingen, website organisatie; c) Verification Report – opgesteld door erkende supervisor MLPTL; d) Geotechniek; e) de kadastrale documentatie; f) technische deskundigheid (indien van toepassing); Delen van het ontwerp: volledige plannen voor specialiteiten: architectuur, weerstand apparatuur – inclusief koppelingen, gecertificeerd Architecten van Roemenië; website organisatie; a) Project architectuur – opgesteld door de architect opgestelde (locatie plan, plannen van alle niveaus, plan heeft betrekking op – secties, gevels, straat aan de gang (optioneel) b) Resistance Project – opgesteld door de ingenieur (plan stichtingen, stichting gegevens, andere plannen onderwerpen intocmitorului stempel, verificateur en technische deskundigen); 5. Het bewijs van betaling van de vergoeding voor de afgifte van de bouwvergunning; 6. Bewijs van betaling van het zegelrecht van de architectuur;

Een reactie plaatsen