Legislatie devize


Legislatie devize:

 

1.       HG 28 / 09.01.2008 – “Hotarare privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.”

2.       OUG 34 / 2006 – “ Privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Actualizarea ordonantei 34 s-a realizat prin urmatoarele legi:

          Legea 279 / 2011;

          OUG 76 / 2010;

          Legea cadru 284 / 2010;

          OUG 72 / 2009;

          OUG 19 / 2009;

          OUG 228 / 2008;

          OUG 143 / 2008;

          Decizia curtii constitutionale – exceptie de neconstitutionalitate a dispozitiei articolului 281 din OUG 34 / 2006;

          OUG 94 / 2007;

          Legea 128 / 2007;

          Legea 337 / 2006 pentru aprobarea OUG 34 / 2006.

3.       Legea 388 / 31.12.2007 – legea bugetului si asigurarilor sociale.

4.       Ordinul 863 / 2.07.2008 – pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28 / 2008, privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico –economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elborare a devizului general.

       P 91 / 1-02 – “Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii delucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizatedin fonduri publice”

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.