TENCUIELI


TENCUIELI

La executarea tencuielilor se vor respecta prevederile din :

C 17 – 82                      – Instructiuni tehnice privind compozitia şi prepararea mortarelor de zidarie şi tencuieli

C 16 – 79                      – Instructiuni pentru executarea lucrarilor pe timp friguros

SR EN 12620/03      – Nisip natural de râu sau cariera (nu se va folosi nisip de   mare)

STAS 1134-71            – Praf de piatra

STAS 8625-90            – Pasta  GIPAC

NE 012/99                   – Prepararea mortarelor

STAS 7058-91            – Aracet E 50

SR EN 1008/03           – Apa pentru mortare

SR EN 197/1/2002     – Ciment PA 35

SR ENV 459-1/97      – Var pastă

SR ENV 459-1/97      – Var hidrant în pulberi

STAS 545/1-80           – Ipsos în construcţii

NE 001/96                   – Normativ pentru executarea tencuielilor umede.

tencuieli umede obisnuite

1)  Interioare   – la pereti şi partial la tavane

2)  Exterioare  – la fatade

1) TENCUIELI INTERIOARE

1.a. Tencuielile pe suprafete de caramida se executa în 3 straturi: grund, tinci strat vizivil şi glet de var.

Tencuielile vor fi driscuite cu stratul vizibil gletuit cu glet de var cu adaos de ipsos.

Mortarele din care vor fi executate tencuielile se vor stabili conform instructiunilor tehnice C 17-82.

Pentru tencuielile peretilor se vor utiliza mortare marca M 10 – T.

1.b. Tencuielile pe suprafete de beton (pereti, stâlpi, grinzi şi tavane ) se executa cu: sprit pentru amorsaj, grund şi tinci – strat vizibil.

Pe suprafetele din beton prefabricat, tencuielile pot fi aplicate în 2 straturi: sprit pentru amorsaj şi tinci – strat vizibil .

La tencuielile tavanelor se vor utiliza mortare marca M 25 – T.

2) TENCUIELI EXTERIOARE

Tencuielile exterioare vor fi tencuieli decorative,cu stratul vizibil din materiale speciale,praf de piatra,prelucrat prin periere şi buceardare cât mortarul nu este perfect uscat, pentru obtinerea aspectului de piatra naturala (similipiatra).

Condiţii tehnice

–  Se vor utiliza materiale prevazute în  C 17-82.

– Se va respecta perioada maxima de utilizare a mortarelor, din momentul prepararii lor, în funcţie de liantul şi substantele aditive folosite, pentru a se evita întarirea şi pentru utilizarea în bune condiţii.

– Consistenţa mortarelor şi grosimea tencuielilor se vor stabili în funcţie de suprafata pe care se aplica. Ele vor corespunde tasărilor la conul etalon, prevazute în      C 17-82.

Operatiunile necesare executarii tencuielilor

– Controlul şi pregatirea stratului suport: acesta va fi curat, plan, rigid, uscat, rugos şi nu va prezenta abateri de la verticalitate.

– La începerea lucrarilor de tencuire,trebuie sa fie finalizate deja celelalte lucrari de instalaţii, betoane, etc.

– Rosturile zidariei vor fi curăţate cu ajutorul unor scoabe metalice.

– Suprafetele interioare de beton,care se executa cu cofraje de inventar, tego nu vor fi tencuite,ci doar chituite,cu mortar de ciment,cu adaos de aracet E 50.

– După controlul suprafetei suport,se vor trasa suprafetele ce urmeaza a fi tencuite. Pe fatade se vor fixa repere,pentru zonele cu finisaje diferite.

– Suprafetele ce urmeaza a se tencui, se amorseaza.

– Executia grundului, cel mai gros strat al tencuielii. Acesta se va aplica manual sau mecanizat în grosime de cca. 15 – 20 mm. Pe suprafetele de beton, acesta se va executa cu adaos de aracet E 50.

– Grundul nu se va aplica pe suprafete îngheţate. În cazul aplicarii în timp de arşiţă se vor lua masuri împotriva uscarii prea rapide.

– Prin grunduire,se vor realiza suprafete plane,ce vor fi controlate cu firul cu plumb ca verticalitate.

– Se vor rectifica orice neregularităţi.

– Inainte de aplicarea stratului vizibil,se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata şi sa nu aiba granule de var.

– Executia stratului vizibil se va face cu mortar numit „tinci” de aceeaşi compozitie cu a grundului, eventual cu un adaos mai mare de var pasta şi nisip fin până la 1 mm.

 

– Gletul de var se va realiza prin închiderea porilor tinciului, cu un strat de 1 mm de pasta de var cu adaos de ipsos.

–  După executia tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia împotriva:

 

a)     umidităţii prea mari

b)     uscarii forţate

c)     lovutirulor, vibraţiilor

d)     îngheţarea lor.

 

Receptia tencuielilor se va face pe baza urmatoarelor verificari :

 

a)     rezistenţa mortarului

b)     numarul de straturi aplicat

c)     aderenţa la stratul suport

d)     planeitatea şi linearitatea muchiilor

e)     dimensiunile, calitatea şi pozitia elementelor decorative (solbancuri, cornişe, nuturi)

TENCUIELI

Lasă un comentariu