LICITATIE


licitatie

LICITATIE

 

Licitatie = este un concurs prin care autoritatea contractanta sau investitorul, invita ofertantii sa isi expuna ofertele elaborate pe baza documentatiei si metodologiei licitatiei, in scopul adjudecarii executiei lucrarilor pentru realizarea investiei, in favoarea celui mai competitiv ofertant.

Tipuri de licitatie (dupa felul in care se desfasoara):

 

   Licitatie deschisa

In cadrul acestui tip de licitatii, oricine dintre ofertanti are dreptul sa isi expuna oferta, iar procedura de ofertare se desfasoara intr-o singura etapa.

   Licitatie restransa

Cuprinde etapa selectarii candidatilor, urmata de etapa evaluarii ofertelor depuse.

   Dialogul competitiv 

Se desfasoara in 3 etape: selectarea candidatilor, dialogul cu candidatii admisi, evaluarea ofertelor.

   Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

   Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

   Cererea de oferta 

Autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi furnizori, exceutanti sau prestatori de servicii, urmand sa il aleaga pe cel mai favorabil. Cererea de oferta se aplica in situatia in care valoarea estimata fara TVA a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei astfel:

–  contract de furnizare – 75 000 euro,

–  contract de servicii – 75 000 euro,

–  contract de lucrari – 500 000 euro.

    Concursul de solutii

Este un tip de licitatie folosit pentru proiectarea urbanistica, peisagistica, arhitectura.

 

Lasă un comentariu