Certificat de urbanism


Certificat de urbanism

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism:

1. Cerere tip;

2. Acte de proprietate – copie (optional);

3. Alte acte privind situatia juridica a terenului (optional);

4. Documentatie tehnica necesara:

  • PARTE SCRISA – Memoriu explicativ ;
  • PARTE DESENATA – cu evidenta imobilului;

a) Ridicari topografice – Plan de incadrare in zona la scara 1:2000 ;

b) Plan de situatie – scara 1:500 – amplasarea constructiei cu specificarea cotelor; P.O.T. (procentul de ocupare a terenului); C.U.T. (coeficientul de utilizare teren); H-max;

c) Planuri, scheme ajutatoare (optional);

5. Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism

Lasă un comentariu