Autorizatia de desfiintare


Autorizatia de desfiintare

Autorizatia de desfiintare

Acte necesare emiterii autorizatiei de desfiintare:

1. Cerere tip;

2. Actele de proprietate – prezentate in copii legalizate si incheiere de intabulare;

3. Certificatul de Urbanism – planurile anexe (copie xerox);

4. Contract pentru transportul molozului – incheiat cu o societate de salubrizare abilitata;

5. Certificat – Directia Generala de Impozite si Taxe Locale privind valoarea de impunere a cladirii pentru stabilirea taxei;

6. Documentatia tehnica de desfiintare – intocmita de o societate sau persoana fizica autorizata; releveul constructiilor care se demoleaza; memoriu tehnic; sectiuni, fatade; fisa tehnica a imobilului;

7. Dovada achitarii taxei pentru emiterea autorizatiei de desfiintare – in functie de valoarea de impozitare a constructiei, conform certificat fiscal Directia de Impozite si Taxe Locale.

Lasă un comentariu