Norme de deviz 2


Norme de deviz

Norme de deviz = simboluri tehnico – economice, specifice fiecare cate unui articol de lucrare elementar. O norma cuprinde consumuri medii de resurse necesare realizarii unei unitati de masura din articolul de lucrare respectiv. Resursele implicate in normele de deviz pot fi una sau toate cele trei: material, manopera, utilaj.

In indicatoare de norme de deviz sunt grupate norme de deviz conform categoriei de lucrare din care fac parte. Structura unui indicator de norme de deviz este descompusa de la categorie de lucrare, capitol de lucare, articol de lucrare si pana la varianta de lucrare.

Normele de deviz ajuta la incadrarea articolelor de lucrare in articole de deviz, la determinarea preturilor unitare aferente si a cuantumului de resurse implicate.


Lasă un comentariu

2 gânduri despre “Norme de deviz