Cheltuieli directe


cheltuieli directe

Structura deviz –  Cheltuieli directe in devize constructii

      Prima parte a unui deviz constructii, formular F3, lista cu cantitati de lucrari, cuprinde cheltuieli directe, ce se formeaza din alte tipuri de cheltuieli prezentate in mod detaliat mai jos.

 

      Cheltuieli directe:

 Material

      • Material – cheltuieli cu consumurile de resurse materiale, ce contin valoarea tuturor materialelor ce intra in lucrare, cu preturile provenite de la furnizori fara T.V.A., iar in cazul materialelor ce sunt importate, valoarea lor trebuie sa cuprinda taxele, comisioanele platite la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale).

Manopera

      • m – cheltuieli cu mana de lucru, pret manopera, valoare mana de lucru a muncitorilor direct productivi.

 Utilaj

      • U – cheltuieli aferente consumurilor cu utilaje de constructii, valoare provenita din totalitatea orelor de functionare a utilajelor si tariful mediu orar de functionare.

 Transport

      • t – cheltuieli corespunzatoare consumurilor cu transporturile. Aici vor fi cuprinse urmatoarele:
            • valoare transporturi auto, CF, navale, de materiale, prefabricate de la producator/furnizor la depozitul intermediar, de la depozitul intermediar la locul de punere in opera, pe aria de actiune a utilajelor de ridicat, ce includ si cheltuielile corespunzatoare acestor transporturi;
            • valoare transporturi cu utilaje de constructii de la baza de utilaje la locul de punere in opera;
            • valoare transporturi necesare tehnologiei de lucru, in cazul in care acesta nu este cuprinsa in articole de deviz separate (transport de pamant, beton, mortar).


Lasă un comentariu