Etape realizare constructie


etape realizare constructie

Etape realizare constructie

Etape realizare constructie din punct de vedere investitional:

1. Idee;

2. Faza de proiectare:

a. Studiu de prefezabilitate 

Studiu de prefezabilitate este prima etapa in realizarea de investitii. Prin acesta, se demonstreaza oportunitatea investitiei, datele cuprinse aici dovedesc daca proiectul este viabil si se sustine sau nu continuarea procedurilor.

b. Studiu de fezabilitate

Reprezinta documentatia prin care se stabilesc principali indicatori tehnico-economici specifici obiectivului de investitie. In cadrul acestei etape se va fundamenta proiectul ce ulterior va fi trimis spre aprobare si avizare. Aprobarea lui conduce spre urmatoarea etapa:

c. Proiect tehnic si detalii de executie 

Proiectul tehnic este o documentatie scrisa si desenata pe baza careia se vor executa lucrarile. Proiectul tehnic trebuie sa fie complet si suficient de clar incat sa permita elaborarea, pe baza lui a detaliilor de executie, in conformitate cu tehnologia propusa, cu respectarea prevederilor proiectului, fara a  fi necesara ulterior suplimentarea lucrarilor, prin urmare fara a depasi costul lucrarii, stabilit in etapa de oferta.


 

3. Faza de licitatie – ofertare

In etapa de licitatie, investitorul, pe baza metodologiei si documentelor licitatiei invita ofertantii sa isi prezinte ofertele, in scopul adjudecarii in favoarea celui mai competitiv ofertant.

Ofertantii vor depune ofertele, acestea se vor evalua si compara pe baza procedeelor mentionate in documentatia de licitatie urmand a fi aleasa cea castigatoare.

Semnarea contractului de achizitie publica.

4. Faza de executie:

Executia lucrarilor se realizeaza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si ale caietelor de sarcini, ale reglementarilor privind calitatea, securitatea si sanatatea in munca, aparare civila si impotriva incendiilor. Etapa de executie cuprinde si decontarea executiei lucrarilor, receptia lucrarilor.

 

5. Faza de utilizare si postutilizare:

Utilizarea constructie este necesar sa se realizeze printr-o exploatare normala, prin mentinerea in timp a calitatii, prin intretinerea, repararea conform documentatiei elaborate de proiectant.

Postutilizarea consta in procesele de demolare, dezafectare, refolosire a ceea ce se poate recupera, reciclare, in conditiile protejarii mediului.

Lasă un comentariu