Cheltuieli indirecte


cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

Structura si continut cheltuieli indirecte specifice in activitatile de constructii:

CHELTUIELI CU CARACTER GENERAL SI DE EXECUTIE A  LUCRARILOR:

      – remuneratiile personalului de conducere, tehnic, economic, administrativ, de deservire si paza impreuna cu
asigurarile sociale specifice;
      – amortizarea mijloacelor fixe;
      – cheltuieli cu SSM (scuritate si sanatate in munca);
      – chletuieli cu prelucrarea prin instrumente de calcul manuale sau mecanizate;
      – retributii suplimentare catre personalul implicat direct in productie, impozitele si contributiile sociale aferente
acestor retributii;
      – cheltuieli cu cu utilaje mici, scule si alte mijloace de inventarcu caracter productiv (tomberoane, dispozitive
de depozitare a apei, de fasonat armatura, etc);
      – cheltuieli pentru amenajare santier si intretinerea acestuia;
      – cheltuieli referitoare la predarea lucrarilor;
      – cheltuieli cu transportul muncitorilor;
      – cheltuieli cu refacerea si remedierea;
      – cheltuieli de protocol;
      – cheltuieli cu reclame si distribuire pliante;
      – cheltuieli pentru scolarizare;
      – alte tipuri de cheltuieli: cheltuieli pentru prevenirea calamitatilor, costurile de deratizare, dezinsectie,
chletuieli de trasare si topometrie, cheltuieli cu materialele necesare instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in
munca.

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE:

      – furnituri pentru birou;
      – carti, abonamente, reviste;
      – cheltuieli cu deplasarile;
      – cheltuieli cu curatenia cladirilor, intretinerea mijloacelor fixe;
      – cheltuieli cu reparatiile curente la mijloace fixe si cladiri;
      – piese schimb si materiale necesare utilizarii mijloacelor de transport usor;
      – cheltuieli de incalzire;
      – cheltuieli energie electrica;
      – cheltuieli cu apa, canalizarea, salubritatea.

CHELTUIELI NEPRODUCTIVE:

      – cheltuieli provenite din intreruperile de activitate, atat din cauze interne cat si externe;
      – cheltuieli cauzate de lipsurile de inventar la mijloace circulante;
      – alte cheltuieli neproductive.


Lasă un comentariu