Executie


executie lucrari constructii

Executie

Executie lucrari constructii

Executia lucrarilor constructii – este etapa de realizare progresiva a constructiei, fiecare stadiu fizic al obiectivului de investitie fiind realizat in conformitate cu proiectul tehnic intocmit anterior, in concordanta cu caietele de sarcini aferente, prevederile legislative calitative in vigoare, de securitate a muncii si protectie la foc.

Executia se desfasoara sub indrumarea dirigintilor de santier, responsabililor cu calitatea si executia, manageri de proiect si alte persoane autorizate legal.

Pentru ca etapa de executie a lucrarilor sa aibe loc este necesar sa  existe urmatoarele documente:

–          Autorizatie construire;

–          Certificat urbanism;

–          Avize de la diferite autoritati publice;

–          Proiect tehnic, detalii executie;

–          Contractul de lucrari cu semnatura si stampila;

–          Proiect de organizare santier;

–          Plan de asigurare a calitatii;

–          Graficul de excutie a lucrarilor.

In timpul executiei se emit alta serie de documente privitoare la procese verbale pe faze determinante, procese verbale la lucrari ascunse.

Decontarea lucrarilor executate se realizeza prin urmatoarele documente:

  1. Atasamente;
  2. Situatii de lucrari;
  3. Situatii de plata;
  4. Ordine de plata;
  5. Pontaje.

La sfarsitul etapei de executie a lucrarilor de constructii are loc receptia lucrarilor, prin care investitorul declara ca este deacord cu ce s-a executat si accepta sa preia lucrarile realizate. Receptia se face de catre o comisie de receptie, ce va examina constructia la terminarea lucrarilor dar si la expirarea perioadei de garantie. La receptie se intocmesc procese – verbale de constatare.

Lasă un comentariu