Deviz constructii – tipologie


Deviz constructii – tipologie

In functie de etapele de realizare, modul de intocmire, structura, precizam urmatoarele tipuri de deviz in constructii:
1. DEVIZ GENERAL – se intocmeste in etapa studiu de fezabilitate, de catre proiectant, continutul este structurat in capitole de la 1 la 6. In deviz general se realizeaza prima estimare a costului unei investitii, acesta reprezentand baza estimarilor ulterioare ale proiectului.

2. DEVIZ PE OBIECT (centralizatorul cheltuielilor pe obiect de investitie) – se intocmeste pe fiecare obiect din investitie, obiect detaliat la randul sau in capitole de lucrare. Deviz pe obiect este intrumentul ce sintetizeaza valorile aferente fiecarei categorii de lucrare. Fiecare investitie este impartita in obiecte, parti de obiecte de catre proiectantul lucrarii. La finalul devizului pe obiect se adauaga taxape valoare adaugata.

3. DEVIZ OFERTA – parte scrisa a documentatiei de licitatie – ofertare, in care se inscriu listele de cantitati de lucrari aferente realizarii constructiei. Pretul unitar pentru fiecare cantitate de lucrare se va completa de fiecare ofertant in parte, in functie de cheltuielile interne ale fiecarei antreprize. Dintre factorii ce contribuie la distinctia unui pret oferta de altul amintim: tehnologia de executie, valoare cheltuieli indirect, valoare profit. In structura unui deviz oferta este trecut: articolul de deviz, descriere lucrare, cantitate articol, pret unitar pe articol, valoare totala.

4. DEVIZ ANALITIC – este principalul instrument de estimare de cost, in cadrul unei categorii de lucrare. Devizul analitic poate fi de 2 tipuri, in functie de modul de intocmire:

deviz analitic pe categorie de lucrare;

deviz analitic pe stadiu fizic.

Fiecare deviz analitic este o insiruire ordonata tehnologic de articole de deviz cu precizarea costului pe fiecare dintre cele 4 resurse: material, manopera, utilaj, transport. Suma valorilor tuturor resurselor reprezinta valoare norma deviz, care inmultita cu cantitatea ne conduce la valoare articol de deviz.

5. SITUATIE DE PLATA – se intocmeste in etapa de executie a lucrarilor, la intervale prestabilite de timp, in urma efectuarii masuratorilor lucrarilor deja executate. Componenta situatiei de plata este aceeasi cu cea din devizul analitic.

6. DEVIZ FINANCIAR – cuprind altfel de cheltuieli realizate de executant, in acord cu beneficiarul, cheltuieli ce nu se realizeaza direct pentru obiectivul de investitie, dar sunt necesare desfasurarii activitatii.

7. EXTRASE DE RESURSE – sunt devize ce insotesc devizele analitice, acestea avand ca scop explicitarea materialelor, utilajelor, manoperei, transporturilor pentru fiecare deviz analitic in parte. Extrasul de resurse este defalcat pe tip resursa, consum specific in cadrul normei, pret unitar, valoare totala.

Lasă un comentariu