Certificat de urbanism – Lucrari de desfiintare


Certificat de urbanism – Lucrari de desfiintare

Acte necesare:

1. Cerere tip;

2. Acte de proprietate;

3. Documentatia tehnica necesara:

PARTEA SCRISA – Memoriu tehnic privind: adancimea fundatiei, sistemul constructiv, perioada de executie a constructiei (anul);

PARTEA DESENATA:

a) Plan de incadrare in zona – scara 1: 2000;

b) Plan de situatie – scara 1:500;

c) Fotografii, planuri, schite ajutatoare;

4. Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism

Lasă un comentariu