Categorii ciment


Categorii ciment

CATEGORII UZUALE DE CIMENTURI

Cimenturi portland unitare (fără adaosuri active)

Aceste cimenturi se pot utiliza la majoritatea lucrărilor de construcţii din beton, beton armat şi beton precomprimat, de aceea constituie un volum important în producţia de ciment. Se notează cu clasa I şi au rezistenţe la compresiune după 28 zile pe mortar standard, cu valori   32,5, 42,5 şi 52,5 N/mm2. De asemenea, aceste cimenturi sunt caracterizate printr-o fineţe la măcinare normală (min. 2500 cm2/g), constanţă bună de volum şi o priză normală.

Cimenturi portland cu adaosuri

Aceste cimenturi se pot clasifica astfel:

 

  • Cimenturi cu adaosuri de zgură de furnal.

Aceste cimenturi se fabrică prin introducerea la măcinare a clincherului de ciment portland, a zgurii granulate de furnal înalt şi a gipsului necesar reglării timpului de priză.

Utilizarea zgurilor de furnal înalt împreună, eventual cu alte adaosuri conduce la economisirea clincherului portland şi se reduc preţurile de cost ale cimenturilor.

În funcţie de combinaţia de adaosuri şi cantitatea de zgură conţinute în masa cimenturilor, acestea pot căpăta una din următoarele proprietăţi:

o   rezistenţe mecanice iniţiale mai mici şi rezistenţe finale identice cu cimenturile portland unitare;

o   rezistenţe mecanice iniţiale şi finale mai scăzute, în raport cu cimenturile portland cu adaosuri (foarte economice pentru clase inferioare de beton);

o   căldură de hidratare a acestor cimenturi, scade odată cu creşterea proporţiilor de zgură (obligatoriu pentru construcţii masive din beton);

o   au tendinţa de a scădea lucrabilitatea mortarelor şi betoanelor, dezavantaj eliminat prin adăugarea în amestec a aditivilor plastifianţi sau a silicei ultrafine (SUF).

 

 

 

  • Cimenturi cu adaosuri de cenuşă

Aceste cimenturi se obţin prin introducerea la măcinare a clincherului de ciment portland, a cenuşilor volante de termocentrală (puzzolane artificiale). La fel ca şi zgurile de furnal, cenuşiile zburătoare de termocentrală, au drept rezultat, economia de clincher portland şi obţinerea unor proprietăţi pentru betoanele (netratate termic) preparate cu acestea:

o   îmbunătăţirea lucrabilităţii betoanelor proaspete (scăderea cantităţii de apă la amestecare);

o   creşterea omogenităţii betonului proaspăt;

o   reducerea căldurii de hidratare a cimentului;

o   scăderea rezistenţelor mecanice a betonului în primele două săptămâni de la turnare;

o   creşterea rezistenţelor mecanice a betonului după 14 zile de le turnare;

o   scăderea uşoară a gelivităţii betonului (se impune utilizarea împreună cu un aditiv antrenor de aer);

o   rezistenţe superioare la şoc termic şi la foc;

o   creşterea rezistenţelor la anumite agresivităţi chimice.

Cimenturi portland cu rezistenţe iniţiale mari

Aceste cimenturi sunt fabricate cu o fineţe de măcinare superioară (min. 3500 cm2/g).

Clasele de rezistenţă după 28 de zile variază la aceste cimenturi între 32,5 şi 62,5 N/mm2, iar rezistenţele iniţiale ale acestora au valori ridicate la 1,2,3 şi 7 zile, comparativ cu cimenturile normale.  Sunt utilizate la lucrări de beton pe timp friguros, industria prefabricatelor de beton etc.

Există şi cimenturi portland cu întărire extrarapidă, obţinute prin măcinarea la o fineţe foarte mare (min. 7000 cm2/g) şi adaosuri de 1…2% clorură de calciu. Cimenturile cu întărire extrarapidă fac priză în 5…30 min. de la contactul cu apa şi sunt utilizate la lucrări de betoane în climat rece, zone cu infiltraţii puternice de apă, etc.

 

Cimenturi portland cu căldură de hidratare limitată

Aceste cimenturi au compoziţii chimico – mineralogice care asigură creşteri reduse de temperaturi, încât cea mai mare parte a căldurii de hidratare să s poată disipa. Cimenturile de acest tip au viteze de hidratare reduse, astfel încât clasa acestora este garantată la 28 zile, iar clasa betoanelor fabricate cu astfel de cimenturi este garantată prin caietele de sarcini la 28…90 zile de la preparare.

Cimenturile portland cu căldură de hidratare limitată sunt folosite la prepararea betoanelor puse în lucrare în elemente masive (baraje de greutate, blocuri mari de fundaţii),  a betoanelor puse în lucrare în zone cu climat cald, etc.

Cimenturile portland rezistente la suflaţi

Aceste cimenturi constituie unul din remediile împotriva coroziunii sulfatice. Ele sunt caracterizate printr-o căldură de hidratare şi o viteză de întărire mai reduse. În ceea ce priveşte rezistenţele la compresiune după 28 zile, acestea ating valori minime de la 32,5 N/mm2.

Cimenturi  albe  sau colorate

Pentru cimentul portland alb se utilizează materii prime cu conţinut redus de oxizi de fier (calcar de foarte bună calitate sau cretă şi caolin). Aceste cimenturi au preţ de cost ridicat şi se utilizează pentru lucrări monumentale, lucrări decorative, finisaje deosebite etc.

Pentru cimenturi portland colorate, se utilizează materii prime pentru cimenturi albe, la care se adaugă oxizi fondanţi, mineralizatori, coloranţi şi oxizi necesari.

Lasă un comentariu