Legislatie devize


Legislatie devize:

 

1.       HG 28 / 09.01.2008 – “Hotarare privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.”

2.       OUG 34 / 2006 – “ Privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Actualizarea ordonantei 34 s-a realizat prin urmatoarele legi:

          Legea 279 / 2011;

          OUG 76 / 2010;

          Legea cadru 284 / 2010;

          OUG 72 / 2009;

          OUG 19 / 2009;

          OUG 228 / 2008;

          OUG 143 / 2008;

          Decizia curtii constitutionale – exceptie de neconstitutionalitate a dispozitiei articolului 281 din OUG 34 / 2006;

          OUG 94 / 2007;

          Legea 128 / 2007;

          Legea 337 / 2006 pentru aprobarea OUG 34 / 2006.

3.       Legea 388 / 31.12.2007 – legea bugetului si asigurarilor sociale.

4.       Ordinul 863 / 2.07.2008 – pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28 / 2008, privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico –economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elborare a devizului general.

       P 91 / 1-02 – „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii delucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizatedin fonduri publice”

Lasă un comentariu