Kwaliteit bouw


Calitate in constructii

Kwaliteit bouw in Roemenië wordt geregeld bij wet 10/18 januari 1995. De oprichting van de kwaliteit van de bouw omvat een set prestatie die leiden tot het voldoen aan de eisen van de gebruikers over de hele levensduur van het betrokken gebouw. Wet 10 geldt voor alle soorten van de bouw, met uitzondering van woningen P, P + 1, bijlagen. Wet 10 implementeert een kwaliteitssysteem dat constructie ontworpen om de veiligheid van de mensen, hun eigendom, het milieu en de maatschappij te verzekeren zal creëren. De kwaliteit van de bouw wordt toegepast volgens de categorie van de betekenis van de constructie, volgens de procedures en voorschriften toepassing. Belangrijk categorie bepaald volgens de volgende criteria:

Ingewikkeldheid
Bestemming
Hoe te gebruiken
Risico vanuit het oogpunt van veiligheid
Economische aspecten.
De essentiële eisen die bijdragen aan het bereiken van kwaliteit bouw zijn:

Sterkte en stabiliteit
Betrouwbaarheid
Brandveiligheid
Hygiëne, gezondheid en milieu
Bescherming tegen geluidshinder
Thermische isolatie, energiebesparing.
Kwaliteitseisen zijn verplicht voor alle belanghebbenden in de bouwactiviteit: investeerders, ontwerpers, artiesten, producenten van materialen, materiaal leveranciers, inspecteurs project verantwoordelijke technische managers, eigenaren, gebruikers, technische deskundigen, overheden. Kwaliteitssysteem bestaat uit alle procedures, voorschriften, organisatorische middelen die leiden tot de kwaliteitsborging in alle fasen van de bouw van de conceptie tot post-gebruik. Tussen de componenten van de kwaliteit in de bouw vermelding: – Technical Regulations; – Gebruikte producten van de kwaliteit; – Technische goedkeuringen; – Verificatie van de projecten en de uitvoering van de werken; – Beheer en kwaliteitszorg; – Staat controle.

Een reactie plaatsen