Cum sa faci un deviz?


Etape in elaborarea costului unei constructii prin documentatia tehnico-economica de
deviz:

In cadrul estimarii costului unei constructii se porneste de la idee, se intocmeste studiul de fezabilitate
aferent proiectului, prin intermediul caruia se demonstreaza cat de realizabil este si daca corespunde
cerintelor pentru care s-a dorit realizarea lui.
Daca se dovedeste ca proiectul este fezabil, tot in etapa studiului de fezabilitate se realizeaza devizul
general al investitiei ce contine si totalitatea elementelor cuprinse in documentatia tehnico-economica de
deviz, dar si alte costuri cuprinse in structura unui deviz general.
Componentele documentatiei de deviz sunt:
- Antemasuratori
- Devize (formularul F1, formularul F2, formularul F3)
- Liste cu consumurile de resurse
- Liste cu echipamentele si utilajele ce au nevoie de montaj
- Indicatoare de norme de deviz pe categorii de lucrari
- Baze de pret cu preturi unitare specifice firmei
- Legislatia de profil si normative de devize

1.

Prima etapa in elaborarea documentatiei de  deviz este de intocmire a
antemasuratorii.

Antemasuratoarea este baza oricarui deviz, importanta ei este fundamentala,  intocmirea ei va depinde
de tehnologia constructiei dar si de experienta tehnologului ce o elaboreaza.
Pe langa etapele tehnologice, antemasuratoarea cuprinde deasemenea si cantitati de lucrari ce rezulta
in urma masurarii efactive pe santier a lucrarilor executate sau pe plan daca se intocmesc in etapa de proiect
tehnic.
Lucrarile din antemasuratori sunt etape tehnologice elementare ele rezultand din descompunerea
constructiei in parti din ce in ce mai mici cu ajutorul instrumentului „structura descompusa a lucrarii”.
Defalcarea porneste de la obiectiv ce se imparte in obiecte, obiectele se detaliaza in categorii de lucrari,
categoriile de lucrari in capitole de lucrari, capitolele de lucrari in articole de lucrare si ajung in ultima faza la
varianta de lucrare.

2. Incadrarea articolelor de lucrari din antemasuratori in indicatoare de norme de

deviz.


Articolul de lucrare astfel rezulat se incadreaza cat mai exact in indicatoarele de norme de deviz si i se
ataseaza un pret unitar - ARTICOL DE DEVIZ. Unui articol de lucrare ii corespunde un singur articol de deviz
sau mai multe articole de deviz.
Consumurile specifce de resurse, aferente normelor de de deviz, atasate la  articolul de lucrare,
impreuna cu pretul unitar de deviz,  transforma articolul de lucrare in articol de deviz.
Fiecare articol de deviz poare contine, in functie de specificul sau, una, doua sau toate cele trei resurse:
material manopera, utilaj. Pretul articolului de deviz se formeaza prin insumarea preturilor resurselor
componente.  In cadrul unui program de devize se poate modifica pretul resurselor componente, se poate
modifica componenta articolului prin stergerea si/sau adaugarea de alte resurse, in functie de dorintele
clientului.
3. Calculul listelor de cantitati de lucrari folosind un program de devize.

Dupa ce antemasuratoarea este finalizata se preda devizierului. Acesta folosind un program de devize,
va calcula costul total al devizelor si anume va crea un centralizator ce cuprinde valoarea finala a constructiei
conform listelor de cantitai de lucrari.
In cazul in care antemasuratoarea nu este completa, nu contine articole de procurare, transport,
montaj, devizierul va avea sarcina de a le completa antemasuratoarea, conform tehnologiei de excutie, dar si in
concordanta cu cerintele beneficiarului. Programul de devize ne ofera de asemenea posibilitatea alegerii
variantei de lucrare optime tehnologiei de executie.
• Norme de deviz
• Transport constructii
• Utilaje constructii
• Manopera constructii
• Materiale constructii
• Structura deviz
• Model deviz
• Cum sa faci un deviz
• Servicii in domeniul devizelor